[PyVigo] [PythonVigo] Automatización de tareas en redes Cisco

Pablo Vázquez peibolvigo at gmail.com
Tue Nov 19 20:29:12 CET 2019


Buenas!

Me pasaron un email que copio y pego aquí abajo por si a alguien le
interesa:


-------

Bo día:

Organizada polo Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, o día 10 de decembro de 2019,
de 16:30 a 20:30 horas, terá lugar nas instalacións do centro unha xornada
sobre automatización de* tarefas de administración en dispositivos de rede
Cisco mediante Python*.

A administración de sistemas e redes evolucionou enormemente nos últimos
anos debido á necesidade de levar a cabo cada vez unha maior cantidade de
tarefas de forma áxil. Isto desembocou no nacemento da metodoloxía DevOps
para a xestión áxil de sistemas e posteriormente NetDevOps para facilitar o
ciclo de vida da administración de redes.

Unha das primeiras fases polas que deben pasar os administradores e
enxeñeiros de rede que se queiran iniciar neste paradigma é a
familiarización con Python e moitas das librerías das que dispón para
realizar tarefas de relacionadas co networking.

Nesta charla taller presentarase Python como linguaxe de programación de
redes utilizando librerías de uso habitual para estas tarefas.

A axenda de contidos a tratar será a seguinte:

  - Fundamentos de Python para administradores de rede
   - Estruturas e sentencias básicas
   - Traballo con ficheiros
   - Acceso ás funcións de sistema operativo
  - Librarías de referencia para automatización de tarefas de rede

O relator da xornada será Francisco J. Nóvoa, enxeñeiro en Informática pola
Universidade de Deusto e doutor en Informática pola Universidade da Coruña,
á que se incorporou como profesor no ano 2007. Actualmente é o coordinador
na devandita universidade do Máster Interuniversitario de Ciberseguridad
que se imparte conxuntamente coa Universidade de Vigo, onde imparte a
materia Redes seguras.

O acceso ao evento, *previa inscrición* que se realizará en liña a través
do portal web do CNTG, é *de balde* e condicionado ao aforo do local; para
aquelas persoas NON inscritas estará supeditado á existencia de prazas
libres o día de celebración da xornada.

O prazo de inscrición estará aberto ata o día 9 de decembro. Pode
inscribirse no evento premendo nesta ligazón
<https://emprego.xunta.es/cntxes-pro/web/cntg/xornadas?p_auth=JZF7bUgh&p_p_id=busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_=agenda_WAR_cntxesuialumnosportlet&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_idEdicion=502805&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_idAlumno=10158&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_tipoPaginaPref=public&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_accion=visualizar&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_backURL=%2Fcntxes-pro%2Fweb%2Fcntg%2Faxenda&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_javax.portlet.action=visualizeEdicion>
.

Un saúdo,
Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia
------------------------------

Buenos días:

Organizada por el Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) de la
Consellería de Economía, Emprego e Industria, el día 10 de diciembre de
2019, de 16:30 a 20:30 horas, tendrá lugar en las instalaciones del centro
una jornada sobre *automatización de tareas de administración en
dispositivos de red Cisco mediante Python*.

La administración de sistemas y redes ha evolucionado enormemente en los
últimos años debido a la necesidad de llevar a cabo cada vez una mayor
cantidad de tareas de forma ágil. Esto ha desembocado en el nacimiento de
la metodología DevOps para la gestión ágil de sistemas y posteriormente
NetDevOps para facilitar el ciclo de vida de la administración de redes.

Una de las primeras fases por las que deben pasar los administradores e
ingenieros de red que se quieran iniciar en este paradigma es la
familiarización con Python y muchas de las librerías de las que dispone
para realizar tareas de relacionadas con el networking.

En esta charla taller se presentará Python como lenguaje de programación de
redes utilizando librerías de uso habitual para estas tareas.

La agenda de contenidos a tratar será la siguiente:

  - Fundamentos de Python para administradores de red
   - Estructuras y sentencias básicas
   - Trabajo con ficheros
   - Acceso a las funciones de sistema operativo
  - Librerías de referencia para automatización de tareas de red

El ponente de la jornada será Francisco J. Nóvoa, ingeniero en Informática
por la Universidad de Deusto y doctor en Informática por la Universidade da
Coruña, a la que se incorporó como profesor en el año 2007. Actualmente es
el coordinador en dicha universidad del Máster Interuniversitario de
Ciberseguridad que se imparte conjuntamente con la Universidade de Vigo,
donde imparte la materia Redes seguras.

El acceso al evento, *previa inscripción* que se realizará en línea a
través del portal web del CNTG, *es gratuito* y condicionado al aforo del
local; para aquellas personas NO inscritas estará supeditado a la
existencia de plazas libres el día de celebración de la jornada.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 9 de diciembre. Puede
inscribirse en el evento presionando en este enlace
<https://emprego.xunta.es/cntxes-pro/web/cntg/xornadas?p_auth=JZF7bUgh&p_p_id=busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_=agenda_WAR_cntxesuialumnosportlet&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_idEdicion=502805&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_idAlumno=10158&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_tipoPaginaPref=public&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_accion=visualizar&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_backURL=%2Fcntxes-pro%2Fweb%2Fcntg%2Faxenda&_busquedaAF_WAR_cntxesuidefinicionportlet_javax.portlet.action=visualizeEdicion>
.

Un saludo,
Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia
------------------------------

En aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de
carácter persoal e caso de que non desexe recibir máis correos informativos
sobre as actividades do centro, pode darse de baixa na lista de
distribución dende o seu perfil de usuario/a
<https://emprego.xunta.es/openamcntgpro/UI/Login?locale=gl&goto=https://emprego.xunta.es/cntxes-pro/web/cntg>.
/ En aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal y en caso de que no desee recibir más correos
informativos sobre las actividades del centro, puede darse de baja en la
lista de distribución desde su perfil de usuario/a
<https://emprego.xunta.es/openamcntgpro/UI/Login?locale=gl&goto=https://emprego.xunta.es/cntxes-pro/web/cntg>
.
-----
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.es.python.org/pipermail/vigo/attachments/20191119/77f92d2d/attachment.htm>


More information about the Vigo mailing list